deutsche Grammatik uben

deutsche Grammatik uben

Κωδ.: 978-960-565-283-8

deutsche Grammatik uben


Κωδ.: 978-960-565-283-8
 
Τιμή:     11,00€
Τεμ.:


 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  •  Γεώργιος Λογιώτης


   Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους που αντιστοιχούν στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητοι χρήστες με σχετική ευχέρεια στη γλώσσα. Ειδικότερα, έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας.

   Στο εν λόγω επίπεδο είναι εφικτή: 1. Η κατανόηση βασικών νοημάτων συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και η άντληση σημαντικών πληροφοριών, 2. Η κατανόηση ενός ευρέος φάσματος σύνθετων κειμένων, 3. Η δόμηση και διατύπωση με σαφήνεια απόψεων για σύνθετα θέματα, αλλά και η διόρθωση κειμένων τρίτων που περιέχουν λάθη, 4. Η παρουσίαση θεμάτων με χρήση ορθά δομημένου λόγου, 5. Η συμμετοχή σε συζητήσεις και η παρουσίαση προσωπικών απόψεων.

    

   Το βιβλίο στοχεύει στη βελτίωση των παραπάνω δεξιοτήτων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν συμπλήρωμα σε όλα τα διδακτικά βιβλία αυτής της βαθμίδας όσο και ανεξάρτητα για μελέτη και εμπέδωση της ύλης.


   78 σελ., 17Χ24 εκ., Α/Μ, Μαλακό εξώφυλλο

   O Γεώργιος Λογιώτης υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση καθώς επίσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

    Τα κύρια διδακτικά, συγγραφικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα αντικείμενα Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική και Προσανατολισμός, Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας.

    

Περιγραφή

 Γεώργιος Λογιώτης


Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους που αντιστοιχούν στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητοι χρήστες με σχετική ευχέρεια στη γλώσσα. Ειδικότερα, έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας.

Στο εν λόγω επίπεδο είναι εφικτή: 1. Η κατανόηση βασικών νοημάτων συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και η άντληση σημαντικών πληροφοριών, 2. Η κατανόηση ενός ευρέος φάσματος σύνθετων κειμένων, 3. Η δόμηση και διατύπωση με σαφήνεια απόψεων για σύνθετα θέματα, αλλά και η διόρθωση κειμένων τρίτων που περιέχουν λάθη, 4. Η παρουσίαση θεμάτων με χρήση ορθά δομημένου λόγου, 5. Η συμμετοχή σε συζητήσεις και η παρουσίαση προσωπικών απόψεων.

 

Το βιβλίο στοχεύει στη βελτίωση των παραπάνω δεξιοτήτων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν συμπλήρωμα σε όλα τα διδακτικά βιβλία αυτής της βαθμίδας όσο και ανεξάρτητα για μελέτη και εμπέδωση της ύλης.


78 σελ., 17Χ24 εκ., Α/Μ, Μαλακό εξώφυλλο

O Γεώργιος Λογιώτης υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση καθώς επίσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 Τα κύρια διδακτικά, συγγραφικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα αντικείμενα Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική και Προσανατολισμός, Διδακτική της Γερμανικής Γλώσσας.

 
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


      
© 2017 - andyspublishers.com
© 2017 - andyspublishers.com
Back to top