Εισαγωγή στην Ιστορία της ελληνικής Γλώσσας - Α΄ μέρος

Εισαγωγή στην Ιστορία της ελληνικής Γλώσσας - Α΄ μέρος

Κωδ.: 978-960-565-250-0

Εισαγωγή στην Ιστορία της ελληνικής Γλώσσας - Α΄ μέρος


Κωδ.: 978-960-565-250-0
 
Τιμή:     13,00€
Τεμ.:


 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  •  Αλέξανδρος Καψάλης

   Εγχειρίδιο για την Ε΄ τάξη Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων "Παιδαγωγική - Birds".

   (Από τον πρόλογο του συγγραφέα Α. Καψάλη)

   Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια προσπάθεια για μια πρώτη επαφή των μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με την ιστορία της μητρικής τους γλώσσας, και, ειδικά, με την αρχαία ελληνική γλώσσα.

   Οι μέθοδοι προσέγγισης της ύλης, οι οποίες συνειδητά επιλέγονται, είναι η ανακαλυπτική- διερευνητική και η συνεργατική μάθηση (Φρυδάκη, Ε., 2009. Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική), καθώς και οι δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, που σκοπό έχουν να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη.

   Σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα των Αρχαίων Ελληνικών, τα παιδιά καλούνται να αντιληφθούν τη γλωσσική συνέχεια και την πολιτισμική διάσταση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, να διαμορφώσουν μια αρχική εικόνα για τον αρχαίο κόσμο και την εξέλιξή του, καθώς και να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό πολιτισμό· το προηγούμενο θα πραγματοποιηθεί μέσω του παραλληλισμού της αρχαίας ελληνικής με τη σύγχρονη φάση της γλώσσας.

   Είναι απαραίτητο να τονιστεί πως η πορεία που ακολουθείται θα είναι από το γνωστό προς στο άγνωστο, από τη συγχρονία στη διαχρονία. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε έμφαση ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να έλθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική με ομαλό και παιγνιώδη τρόπο, αρχικά μέσα από κείμενα της λόγιας παράδοσης (βλ. Παράρτημα), δηλαδή από τα σύγχρονα στα παλαιότερα (οπισθοχωρητική μέθοδος).

   Είναι, δε, απαραίτητο να τονιστεί πως έχει προγραμματιστεί να υπάρχει χρόνος για δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού.

    

   Τις ενότητες του παρόντος σώματος σημειώσεων συνέχει μια ιστορία. Δύο παιδιά, γεννημένα τον 6ο αιώνα προ Χριστού, ο Ίων και η Ιώ, ταξιδεύουν στον χρόνο, και παρουσιάζονται ενώπιον παιδιών του αιώνα μας - ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο "πρωταγωνιστής", ο Φαέθων (μαθητής της Ε' Δημοτικού της “Παιδαγωγικής”) - προκειμένου να μιλήσουν για την αρχαία ελληνική γλώσσα και να τους παρουσιάσουν τη ζωή τους.

Περιγραφή

 Αλέξανδρος Καψάλης

Εγχειρίδιο για την Ε΄ τάξη Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων "Παιδαγωγική - Birds".

(Από τον πρόλογο του συγγραφέα Α. Καψάλη)

Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια προσπάθεια για μια πρώτη επαφή των μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με την ιστορία της μητρικής τους γλώσσας, και, ειδικά, με την αρχαία ελληνική γλώσσα.

Οι μέθοδοι προσέγγισης της ύλης, οι οποίες συνειδητά επιλέγονται, είναι η ανακαλυπτική- διερευνητική και η συνεργατική μάθηση (Φρυδάκη, Ε., 2009. Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική), καθώς και οι δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, που σκοπό έχουν να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών και να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη.

Σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα των Αρχαίων Ελληνικών, τα παιδιά καλούνται να αντιληφθούν τη γλωσσική συνέχεια και την πολιτισμική διάσταση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, να διαμορφώσουν μια αρχική εικόνα για τον αρχαίο κόσμο και την εξέλιξή του, καθώς και να κινηθεί το ενδιαφέρον τους για τον ελληνικό πολιτισμό· το προηγούμενο θα πραγματοποιηθεί μέσω του παραλληλισμού της αρχαίας ελληνικής με τη σύγχρονη φάση της γλώσσας.

Είναι απαραίτητο να τονιστεί πως η πορεία που ακολουθείται θα είναι από το γνωστό προς στο άγνωστο, από τη συγχρονία στη διαχρονία. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε έμφαση ώστε οι μαθητές/μαθήτριες να έλθουν σε επαφή με την αρχαία ελληνική με ομαλό και παιγνιώδη τρόπο, αρχικά μέσα από κείμενα της λόγιας παράδοσης (βλ. Παράρτημα), δηλαδή από τα σύγχρονα στα παλαιότερα (οπισθοχωρητική μέθοδος).

Είναι, δε, απαραίτητο να τονιστεί πως έχει προγραμματιστεί να υπάρχει χρόνος για δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης, αναπλαισίωσης της γνώσης και αναστοχασμού.

 

Τις ενότητες του παρόντος σώματος σημειώσεων συνέχει μια ιστορία. Δύο παιδιά, γεννημένα τον 6ο αιώνα προ Χριστού, ο Ίων και η Ιώ, ταξιδεύουν στον χρόνο, και παρουσιάζονται ενώπιον παιδιών του αιώνα μας - ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο "πρωταγωνιστής", ο Φαέθων (μαθητής της Ε' Δημοτικού της “Παιδαγωγικής”) - προκειμένου να μιλήσουν για την αρχαία ελληνική γλώσσα και να τους παρουσιάσουν τη ζωή τους.
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


      
© 2017 - andyspublishers.com
© 2017 - andyspublishers.com
Back to top