Παραγωγή και χρήση της Ενέργειας

Παραγωγή και χρήση της Ενέργειας

Κωδ.: 978-960-565-204-3

Παραγωγή και χρήση της Ενέργειας


Κωδ.: 978-960-565-204-3
 
Τιμή:     22,00€
Τεμ.:
εξαντλήθηκε

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
    • Απόστολος Δ. Παναγιώτου 

      Το εκπαιδευτικό - μορφωτικό ολικό του εγχειριδίου αυτού απευθύνε­ται οε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, ειδικότερα, οε μαθητές των τριών τελευταίων τά­ξεων του Δημοτικού Σχολείου και μαθητές Γυμναοίου. Οι οτόχοι εί­ναι οι μαθητές να αποκτηθούν ενδιαφέρον και σωστές, βασικές γνώ-οεις για την «Ενέργεια» εν γένει, να κατανοήσουν την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της στην καθημερινή ζωή, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα του πλανήτη Γη από την (κατά)χρήση της και να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης τους.

      Βασική επιδίωξη είναι το υλικό να παρουσιάζεται απλά και κατανο­ητά, να είναι ενδιαφέρον και συναρπαστικό για τους μαθητές, ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον τους, να τους δημιουργήσει ανησυχίες, διάθεση για δράση και αλλαγή συμπεριφοράς. Στο τέλος κάθε κε­φαλαίου υπάρχουν δραστηριότητες για τους μαθητές που μπορούν να γίνουν είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι με την συνεργασία των γο­νέων τους.

Περιγραφή
Απόστολος Δ. Παναγιώτου 

Το εκπαιδευτικό - μορφωτικό ολικό του εγχειριδίου αυτού απευθύνε­ται οε μαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, ειδικότερα, οε μαθητές των τριών τελευταίων τά­ξεων του Δημοτικού Σχολείου και μαθητές Γυμναοίου. Οι οτόχοι εί­ναι οι μαθητές να αποκτηθούν ενδιαφέρον και σωστές, βασικές γνώ-οεις για την «Ενέργεια» εν γένει, να κατανοήσουν την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της στην καθημερινή ζωή, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα του πλανήτη Γη από την (κατά)χρήση της και να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης τους.

Βασική επιδίωξη είναι το υλικό να παρουσιάζεται απλά και κατανο­ητά, να είναι ενδιαφέρον και συναρπαστικό για τους μαθητές, ώστε να κινήσει το ενδιαφέρον τους, να τους δημιουργήσει ανησυχίες, διάθεση για δράση και αλλαγή συμπεριφοράς. Στο τέλος κάθε κε­φαλαίου υπάρχουν δραστηριότητες για τους μαθητές που μπορούν να γίνουν είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι με την συνεργασία των γο­νέων τους.
Newsletter
Συμπληρώστε το email σας, για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


      
© 2017 - andyspublishers.com
© 2017 - andyspublishers.com
Back to top